Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Hřbitov

Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb spojených s nájmem.
Cena je splatná předem za celou dobu trvání nájmu hotově, převodem nebo poštovní poukázkou.

Cena za nájem hrobového místa byla stanovena ve výši:
80,-  jednohrob/10 let,
160,- dvouhrob/10 let atd.

provozni_rad_hrbitov