Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Ceník vodného, stočného, známek pro svoz odpadu a pytlů na svoz odpadu pro rok 2020

CENÍK – VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2020

Obec Číměř, 378 32 Číměř 12

Cena vodného a stočného pro rok 2020

vodné vč. DPH stočné vč. DPH Celkem vč. DPH

občané 15,–/m3 23,–/m3 38,–/m3
firmy 17,–/m3 23,–/m3 40,–/m3

Vodné – Bílá, Potočná a Nová Ves
Vodné a stočné – Číměř, Sedlo
Roční nájem vodoměru činí 120,– Kč.

Poplatky za vodné a stočné se hradí do 30. 4. daného roku v kanceláři OÚ nebo na účet č. 603164389/0800.

CENÍK ZNÁMEK A PYTLŮ NA SVOZ ODPADU PRO ROK 2020

Obec Číměř, 378 32 Číměř 12

Známka na svoz odpadu 70,– Kč
Pytel na svoz odpadu 70,– Kč

10. 12. 2019