Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o zrušení příspěvku na provoz školní družiny

1/2004
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o zrušení příspěvku na provoz školní družiny

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška ze dne 2.9.1993 o příspěvku na náklady mateřských škol a školních družin

Zastupitelstvo obce Číměř se na svém zasedání dne 8.12.2004, usnesením č. IV A usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška ze dne 2.9.1993 o příspěvku na náklady mateřských škol a školních družin .

Čl. II.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

…………………………………………. ……………………………………………..
Místostarosta – Votava Václav Starosta – Šachl Petr

Vyvěšeno na úřední desce dne : 9.12.2004

Sejmuto z úřední desky dne:

Platný od: 6.10.2005
Aktualizováno: 21.4.2009

29. 11. 2019