Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Pracovní místo – Obec Číměř

Obec Číměř, 378 32 Číměř čp. 12
**************************************************
Oznámení o nově vytvořeném pracovním místě pracovníka údržby obce a obecního majetku

Informace o pracovním místě:
 pracovní úvazek: 40 hodin/týdně
 druhem práce je: údržba zeleně, lesnická činnost, údržbářské, provozní a opravárenské práce při správě obecního majetku
 pracovní poměr na dobu neurčitou
 platové zařazení do platových tříd dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
 nástup možný ihned

Požadavky
– vzdělání: min. úplné střední odborné s výučním listem
– bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů bez záznamu), zdravotní způsobilost
– řidičský průkaz sk. B a T
– schopnost vysokého pracovního nasazení, pečlivost, spolehlivost, práce v kolektivu
– flexibilita (přizpůsobení se změnám stylu a obsahové náplně práce)

Předpoklady k podání žádosti o přijetí na pracovní místo
Žádost může podat občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR starší 18 let, který je svéprávný, bezúhonný a zdravotně způsobilý a splňuje výše uvedené požadavky pro dané pracovní místo.

Obsah, přílohy, způsob a termín podání žádosti:
Žádost musí obsahovat, jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, předchozí zaměstnání a délku dosažené praxe, kontakty na uchazeče, datum a podpis uchazeče.
K žádosti se připojí výpis z Rejstříku trestů ne starší více než 3 měsíce a ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání.
Žádost můžete přímo podat na OÚ v Číměři, nebo ji můžete zaslat na adresu: OÚ Číměř, Číměř 12, 378 32 a do nejdéle do 22.1. 2021

Pro podrobnější informace můžete kontaktovat starostu obce Číměř – tel. 725 876 791
e-mail : starosta@obeccimer.cz

V Číměři dne 6.1. 2021 Mgr. Radek Kněžínek – starosta obce

8. 1. 2021