Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Pravidla dotačního programu Kotlíkové dotace III. 2. výzva

Dobrý den,

od dnešního dne (pondělí 6.9.2021) od 18. hodin je možné prostřednictvím webových stránek http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz žádat o dotace na výměnu kotle .

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4. a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5.
Výše dotace a podporovatelné zdroje tepla:
• 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
• 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
• 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč.

Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.
Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.
Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí
zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.

Uznatelnost výdajů je zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.
Podávání žádostí pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku s povinnými přílohami.

Pravidla dotačního programu_Kotlíkové dotace III._2. výzva_0
7. 9. 2021