Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Zápis do prvních tříd ZŠ Nová Bystřice pro školní rok 2020/2021

Zápis do prvních tříd ZŠ Nová Bystřice
pro školní rok 2020/2021
Zápis budoucích prvňáčků měl proběhnout v úterý 7.dubna 2020 a ve středu 8. dubna 2020. Neproběhne v tyto dny!
Všichni zákonní zástupci našich budoucích žáků prvních tříd ve školním roce 2020/2021 obdrží písemnou pozvánku od ředitelky školy, kdy se dostavit k zápisu, a to bez dítěte!
Na pozvánce bude stanovený den a hodina – od 14. 4. 2020.
S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte.
Pokud rodič požaduje odklad školní docházky, musí u zápisu, které budou probíhat individuálně v druhé polovině dubna 2020, předložit dokumenty = doporučení k odkladu školní docházky od dětského lékaře dítěte a doporučení ze školního poradenského pracoviště (PPP, SPC). Jinak žádosti o odklad není možné vyhovět.

Rovněž čtvrtletní rodičovské schůzky,
které se měly konat v pondělí 6. dubna 2020, neproběhnou.
Nadále se vyplatí sledovat webové stránky, kam jsou v sekci aktualit vyvěšovány nové informace. Pozor, často se mění a přichází nové pokyny ze dne na den.

25. 3. 2020