Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Zastupitelé obce

Radek Kněžínek
Starosta obce
+420 725 876 791
Jaroslav Janata
Místostarosta obce
+420 723 026 196
Jaroslav Běhoun
zastupitel
Petr Dubenský
zastupitel
David Hašek
zastupitel
Miroslav Kaiseršot
zastupitel
Jan Kandl
zastupitel
Zdeněk Kněžínek
zastupitel
Jiří Kroupa
zastupitel
Irena Molová
zastupitel
Stanislav Šalanda
zastupitel
Václav Votava
zastupitel

Finanční výbor

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Předseda – Miroslav Kaiseršot

Členové – Stanislav Šalanda, Jan Kandl, Jiří Kroupa, Šárka Jehnětová

 

Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Předseda – Jaroslav Běhoun

Členové – Mgr. Kristýna Hrdinková, Václav Votava

Průhledná radnice – zde si můžete prohlédnout všechna naše usnesení ze zasedání zastupitelstva aktivního od voleb 2018