Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Poplatky

Poplatky

Místní poplatky mohou občané uhradit v kanceláři OÚ Číměř nebo převodem na účet číslo  603164389/0800, kdy jako variabilní symbol uvedou číslo popisné nebo číslo evidenční u chaty.

 

Poplatky:

 • poplatek za psa (platí držitel psa ze psů starších 3 měsíců, poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku)
 • vodné a stočné (poplatek je splatný do 30.4. příslušného kalendářního roku)
 • nájem vodoměru (poplatek je splatný do 30.4. příslušného kalendářního roku)
 • nájem hrobového místo (smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na 10 let, poté se musí smlouva obnovit a uhradit poplatek)
 • nájmy z pozemků (platí nájemce, poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku)
 • nájmy z bytů (platí nájemce, poplatek je splatný každý měsíc)
 • nájmy z nebytových prostor (platí nájemce, poplatek je splatný dle smlouvy)
 • poplatek z pobytu (plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatníkem poplatku je osoba starší 18 let, která není v obci přihlášená).

 

Více informací na Obecním úřadě Číměř, www.obeccimer.cz, telefon 384 388 808 nebo                                       

e-mail.: poplatky@obeccimer.cz.

 

Ceník

Pronájem sálu                                                           500,- Kč

Pronájem setu                                                          50,- Kč

Známka na popelnici                                                70,- Kč

Pytel na odpad                                                         70,- Kč

Letecký pohled                                                         250,- Kč

Odznáček obce                                                         20,- Kč

Známka pro psa                                                        10,- Kč

Pohled                                                                       8,- Kč

 

 

Ceník tisku a kopírování

Tisk (z databází, z internetu)

 • tištěný výstup 1 strana A4 2,- Kč

 

Reprografické služby, tiskové rozmnoženiny                     A4                   A3

 • jednostranně 2,- Kč              3,- Kč
 • oboustranně 3,- Kč              5,- Kč