Úřední deska - archív

Návrh závěrečného účtu 2016

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2016

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 19.června 2017, nebo ústně na veřejném zasedání ZO .

*********************************
Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2016 jako je :
rozvaha územ.samospr.celků
finanční výkaz Fin 2-12 M
příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62)
analytická předvaha
jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí.

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne 2.6.2017
sejmuto: 19.6.2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hlavni-kniha-predvaha-analyticka214715831.pdf 289.2 Kb
prehled-dotaci-poskytnutych-od-jinych-rozpoctu-a-ze-statnich-fondu-2016.pdf 136.8 Kb
priloha-k-ucetni-uzaverce.pdf 2567.9 Kb
rozvaha.pdf 354.3 Kb
soupis-majetkovych-ucasti-k-31.12.2016.pdf 208 Kb
tvorba-a-cerpani-sf-2016.pdf 204.4 Kb
vykaz-fin-2-12m.pdf 2733 Kb
vykaz-zizku-a-ztrat.pdf 443 Kb
vykazy-hospodareni-ms-2016.pdf 167.5 Kb
zprava-nezavisleho-auditora-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.doc.pdf 90.3 Kb