Úřední deska - archív

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2018

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2018

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně -ve lhůtě do 7. června 2019, nebo ústně, na veřejném zasedání zastupitelstva obce.

*********************************

Vysvětlení k přílohám závěrečného účtu za rok 2018 můžete dostat v úředních hodinách na obecním úřadě v Číměři, kde jsou k nahlédnutí v tištěné podobě.


Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne 20. 5. 2019
sejmuto: 7. 6. 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin-2-12-m.pdf 2728.1 Kb
hlavni-kniha-predvaha-analyticka597980694.pdf 289.5 Kb
priloha.pdf 2514.6 Kb
rozvaha458309806.pdf 416.2 Kb
soupis-majetkovych-ucasti-obce.pdf 217.8 Kb
tvorba-a-cerpani-fksp.pdf 223.2 Kb
vykaz-zisku-a-ztaty.pdf 495.4 Kb
vykazy-hospodareni-ms.pdf 2191.7 Kb
zaverecny-ucet-za-rok-2018.pdf 3201 Kb
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-1-.pdf 3950.8 Kb