Obec Číměř

Úřední deska - archív

Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Oznámení o době a místě konání voleb do EP.pdf 128.5 Kb

Dnes je: 17.08.2019

Svátek slaví: Petra

AKTUALITY

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Nová Ves u Sedla
více
Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlo u Číměře
více
Závěrečný účet Mikroregionu Jindřichohradecko - západ
více
Pouťový víkend v Sedle
více
Memoriál Jaroslava Mašky - 13. ročník přátelského turnaje ve fotbale
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÍMĚŘ
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 7.8.2019 v Sedle
více
SPOM - schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 a schválený závěrečný účet za rok 2018
více
Oznámení o uzavření pošt dne 13.7.2019
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 24.6.2019
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - prodej pozemku p.č. 663/16 v k.ú. Potočná u Číměře
více
Setkání důchodců konané dne 21. 6. 2019
více
Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy - usmrcování kormorána velkého na území Jihočeského kraje
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Jindřichohradecko - západ
více
Oznámení o vystavení zpracovaného návrhu KoPÚ Sedlo u Číměře
více
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím v k.ú. Bílá u Sedla
více
Dětský den 2019 v Číměři
více
SPOM - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Záměr pronájmu pozemku v obci Číměř, k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2018
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2018 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně -ve lhůtě do 7. června 2019, nebo ústně, na veřejném zasedání zastupitelstva obce. ********************************* Vysvětlení k přílohám závěrečného účtu za rok 2018 můžete dostat v úředních hodinách na obecním úřadě v Číměři, kde jsou k nahlédnutí v tištěné podobě. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne 20. 5. 2019 sejmuto: 7. 6. 2019
více
Schválený rozpočet na rok 2019
více
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
více
Oznámení o uložení nalezené věci
více
Oznámení konání kynologické akce
více
Veřejná vyhláška - vyzvednutí daňové písemnosti
více
Veřejná vyhláška - vyzvednutí daňové písemnosti
více
21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Záměr prodeje pozemku v obci a k.ú. Číměř
více
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
více
Přechodná úprava provozu - částečná uzavírka silnice mezi obcemi Číměř, Sedlo a Lhota dne 17.5.2019, z důvodu závodů v silniční cyklistice
více
Uzavření Obecního úřadu v Číměři z důvodu výpadku elektrického proudu
více
Likvidace přepálených olejů a tuků
více
Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného pro rok 2019
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v k.ú. Číměř dne 20. - 21.5.2019 od 7:30 hod. do 16:30 hod.
více
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Potočná u Číměře a v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
více
Český statistický úřad - výběrové šetření pracovních sil
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 29.4.2019
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.5.2019 od 7.30 hod. do 16.30 hod.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 9.5.2019 od 7.30 hod. do 16.30 hod. v Číměři a v Bílé
více
Zápis dětí do MŠ v Číměři konaný dne 25.4.2019
více
Oznámení o službě na OÚ v neděli 14.4.2019
více
Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Příjmy: 22.512.394,- Výdaje: 35.694.252,- Financování: 13.080.858,- K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 26.4.2019 do 12,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat v pondělí 29.4.2019 od 18,00 hodin v zasedací síni OÚ v Číměři. Vyvěšeno : 9.4.2019 Sejmuto: 26.4.2019
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
více
Oznámení o jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí Číměř a Sedlo
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovcové stromy
více
Velikonoční dílnička pro malé i větší
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 8.4.2019
více
DOČASNÁ ZMĚNA OTVÍRACÍ DOBY POŠTY V ČÍMĚŘI DNE 8.4.2019
více
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
více
Nabídka zemědělské stavby v katastru Sedlo u Číměře
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Číměři a v Bílé dne 4.4.2019 od 7.30 hod. do 15.30 hod.
více
Veřejná vyhláška o ochraně přírody
více
Duální bankomat České spořitelny v Nové Bystřici
více
Záměr pronájmu pozemku p.č. 1355/15 v obci Číměř, k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Záměr pronájmu místnosti na č.p. 80 v obci Číměř, k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Záměr prodeje části pozemku p.č. 778/26 v obci Číměř, k.ú. Bílá u Sedla
více
Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
více
Přechodná úprava provozu na sil. II/128 v Číměři
více
Slovo starosty
více
Dražební vyhláška na 1/4 zastavěné plochy a nádvoří č.p. 2 v k.ú. Číměř
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 26.2.2019
více
Uzavírka silnice III/1492 v obci Bílá
více
Zápis dětí do budoucích 1. tříd pro školní rok 2019/2020
více
Pákistán fotopřednáška "pro dobrou věc"
více
Rozpočtová opatření r. 2018
více
Stanovení místní úpravy provozu
více
Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost
více
Dražební vyhláška na spoluvlastnický podíl id. 1/4 nemovité věci v k.ú. Číměř čp. 2
více
Bílá stopa pro běžkaře
více
Mikroregion - schválený střednědobý výhled rozpočtu r. 2018 - r. 2021
více
Mikroregion - rozpočet 2019
více
Slovo starosty
více
SPOM - Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021
více
SPOM - Rozpočet 2019
více
SPOM - rozpočtové opatření č. 2 2018
více
Dražební vyhláška
více
Rozpočtové provizorium 2019
více
Veřejná vyhláška ochrany přírody a krajiny
více
Pozvánka na zasedání ZO
více
Vánoční koledy ve Lhotě
více
Vánoční koncert
více
Harmonogram svozu odpadu rok 2019
více
SPOM - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 a návrh rozpočtu 2019
více
Oznámení záměru pronájmu p.č. 71/1 k.ú. Číměř
více
Oznámení pronájmu p.č. 3416 k.ú. Číměř
více
Oznámení záměru pronájmu části p.č. 90 v k.ú. Sedlo u Číměře
více
Česko zpívá koledy
více
Mikroregion Jindřichohradecko - návrh rozpočtu a výhledu
více
Pozvánka na zasedání ZO
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Nová Ves
více
Oznámení o volném pracovním místě v administrativě
více
Oznámní o návrhu stanovení místní úpravy provozu
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Spisový a skartační řád, plán a návrh na vyřazení dokumentů
více
OZV 3/2017 - o odpadech
více
OZV č. 2/2017- zrušovací
více
OZV 1/2017 o místních poplatcích
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - Bílá u Sedla
více
Oznámení o záměru prodeje pozemků v k.ú. Lhota u Sedla
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Nová Ves u Sedla
více
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ČÍMĚŘ KONANÝCH DNE 5. a 6. 10. 2018
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Pozvánka na zasedání ZO
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
více
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - volby do zastupitelstev obcí
více
Jmenování zapisovatelů pro volby do zastupitelstev obcí
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř 19.9.2018
více
Komplexní pozemkové úpravy Sedlo - pověření ke vstupu na pozemky
více
Oznámení o uložení nalezené věci
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Sedlo
více
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Číměř
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - modernizace silnice III/1492, křiž. II/149, křiž. III/1491
více
Oznámení o uložení nalezené věci
více
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÝCH 5. a 6. ŘÍJNA 2018 - INFORMACE O POČTU VOLEBNÍCH OBVODŮ, ČLENŮ ZASTUPITELSTVA A PODPISŮ NA PETICÍCH
více
Oznámení záměru pronájmu části pozemku 62/1 k.ú. Číměř
více
Usnesení - dražební vyhláška
více
Stanovení přechodné úpravy provozu Číměř - Nová Bystřie - Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet Mikroregionu Jindřichohradecko-západ 2017
více
SPOM - Rozpočtová změna 1/2018 a závěrečný účet 2017
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Číměř-Kunějosvské Samoty 17.7.2018
více
Informace - vydávání OP a CP po 1.7.2018
více
Změna názvu stavby modernizace silnice Bílá
více
Oznámní o zahájení obnovy katastráního operátu novým mapováním a oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Nová Ves
více
Návrh závěrečného účtu - Mikroregion Jindřichohradecko - západ
více
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ 2017
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2017 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně -ve lhůtě do 23. června 2018, nebo ústně, na veřejném zasedání zastupitelstva obce. ********************************* Vysvětlení k přílohám závěrečného účtu za rok 2017 můžete dostat v úředních hodinách na obecním úřadě v Číměři, kde jsou k nahlédnutí v tištěné podobě. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne 7. 6. 2018 sejmuto: 23. 6. 2018
více
SPOM - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a návrh závěrečného účtu za rok 2017
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Číměř - Kunějovské Samoty
více

Hromadná revize kotklů v obci


Dětský den 2018 v Sedle


Schválený rozpočet na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Sedlo
více
Zápis do MŠ Číměř 2018
více
KoPÚ Sedlo u Číměře - nároky vlastníků
více
Oznámení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Potočná u Číměře
více
Oznámení - záměru směny pozemků s Lesy ČR, LS Český Rudolec
více
Oznámení - záměru směny pozemků s Lesy ČR,LS J.Hradec
více
Ceník pro vodné a stočné 2018
více
Cena vodného a stočného 2018 + Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
více
Dražební vyhláška
více
Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu 2018 Příjmy: 27.661.114,- Výdaje: 20.139.743,- Financování: - 7.521.371,- K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 26.4.2018 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 26.4.2018 od 18,00 hodin v zasedací síni OÚ v Číměři. Vyvěšeno : 10.4.2018 Sejmuto: 26.4.2018
více
Rozpočtová opatření 5 - 8/2017
více
Oznámení záměru prodeje p.č.1695/6 k.ú. Číměř
více
Oznámení o záměru prodeje části parcely 62/1 k.ú. Číměř
více
Oznámení o záměru pronájmu p.č. 3492 v k.ú. Číměř
více
Oznámení o záměru prodeje p.č. 608/7 a 1310/26 v k.ú. Sedlo u Číměře
více
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Oznámení - rozšíření obvodu KoPÚ Sedlu u Číměře
více
Oznámení o volném místu na pozici uklizečky v MŠ po dobu nemoci
více
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním - Nová Ves
více
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
více
Farma Alpaka - Dobrá Voda (jízda na koni, LDT, letní kino...)
více
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta - II. kolo
více
SPOM - rozpočtové opatření, rozpočet a výhled rozpočtu
více
Dražební vyhláška - Kornas Aleš
více
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 2018
více
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - volba prezidenta ČR 2018
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Sedlo u Číměře
více
Dražební vyhláška - Roček Václav
více
Oznámení o jmenování zapisovatelů - pro volbu prezidenta ČR
více
SPOM - "Návrh rozpočtu na rok 2018" a "Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020"
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta
více
Exekuční příkaz
více
Stanovení minimálního počtu členů OVK-volba prezidenta ČR 2018
více
MZe-veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie část obce Číměř, celá Bílá 28. 11. 2017
více
SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu - Číměř, Bílá u Sedla a Dobrá Voda u Číměře
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Číměř - Kunějovské samoty
více
Oznámení záměru pronájmu p.č. 779 D. Voda
více
Oznámení záměru pronájmu p.č. 3766 Číměř
více
Oznámení záměru prodeje popř. pronájmu p.č. 64/5 Číměř
více
OZV č. 3 o odpadech
více
OZV č. 2 zrušovací
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místních poplatcích
více
Elektronická dražba
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie 13. 11. 2017 Číměř
více
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Bílá, část obce Číměř 31.10.2017
více
E.ON ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Kunějovské Samoty
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Bílá, část obce Číměř
více
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Sedlo
více
Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR
více
Usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
více
Volby do PS Parlamentu ČR 2017 - Odvolání a jmenování zapisovatelů OVK
více
Oznámení o konání prvního zasedání OVK
více
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu
více
MZe-VV-Návrh opatření obecné povahy
více
KURZY POČÍTAČŮ A SOFT SKILLS ZDARMA V J. HRADCI
více
Rozpočtová opatření 1-4/2017
více
Volby do PS Parlamentu ČR 2017 - jmenování zapisovatelů OVK
více
Pracovní nabídka - asistent/ka pedagoga k dítěti s PAS - MŠ Číměř
více
Volby do PS Parlamentu ČR 20. a 21. října 2017 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Volby do PS Parlamentu ČR 20. a 21. října 2017 - stanovení minimálního počtu členů OVK
více
ZŠ a MŠ Nová Bystřice - zahájení školního roku 2017/2018
více
Rozhodnutí-povolení krátkodobé úplné uzavírky-cyklistický závod III. etapa 1.9.2017
více
Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - oprava silnice Bílá
více
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Číměř
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie
více
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
více
SPOM-závěrečný účet r. 2016, zpráva o výsledku hospodaření, rozpočtová změna
více
Dražební vyhláška
více
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Návrh závěrečného účtu SPOM Slavonice
více
Návrh závěrečného účtu 2016
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2016 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 19.června 2017, nebo ústně na veřejném zasedání ZO . ********************************* Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2016 jako je : rozvaha územ.samospr.celků finanční výkaz Fin 2-12 M příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62) analytická předvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne 2.6.2017 sejmuto: 19.6.2017
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
více
Rozpočtový výhled 2017-2020
více
Rozpočtová opatření 2016
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracování souboru do digitální podoby-Sedlo
více
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí-Sedlo
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
více
Rozpočtový výhled 2017-2020
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Ceník pro vodné a stočné na rok 2017
více
Cena vodného a stočného 2017 + Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
SPOM - rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018-2019
více
Veřejná vyhláška - FÚ - Daň z nemovitých věcí 2017
více
Návrh rozpočtu Obce Číměř na r. 2017
více
Směna pozemku p.č. 1046/2 k.ú. Dobrá Voda za p.č. 3148 Hradiště u NB
více
Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu
více
Oznámení o zveřejnění písemností dle § 39 zákona č. 250/2000 Sb.
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Jindřichohradecko – západ
více
Zveřejnění prodeje, směn pozemků
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie - ČÍMĚŘ KUNĚJOVSKÉ SAMOTY
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 2308 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Výběrové řízení na referenta pro personalistické a ekonomické práce - Obec Číměř
více
Směrná čísla roční spotřeby vody
více
Oznámení záměru směny lesních pozemků D.Voda-Hradiště
více
Státní veterinární správa - ptačí chřipka - informační leták
více
SPOM - Návrh rozpočtového výhledu 2018-2019
více
SPOM - Návrh rozpočtu 2017
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř
více
Provozní řády vodovodu a Kanalizační řády
více
Rozhodnutí - Povolení k provozování vodovodu a kanalizace
více
ZŠ - Zápis do prvních tříd
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Potočná
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Bílá u Sedla
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných 7. a 8. října 2016
více
E.ON ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)
více
Oznámení o záměru směny pozemků v k.ú. Sedlo
více
Oznámení o jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
více
Volby do zastupitelstev krajů 7. a 8. října 2016 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Usnesení - dražební vyhláška
více
Státní pozemkový úřad - Zahájení aktualizace BPEJ Bílá u Sedla
více
Lesy ČR-podmínky výběrového řízení na prodej lesních pozemků v k.ú. Číměř
více
Volby do zastupitelstev krajů 7.-8. října 2016 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
více
Letní kino na farmě Alpaka Dobrá Voda 2016
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Lhota u Sedla
více
Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice III/1491 v Sedle
více
Elektronická evidence tržeb
více
Uzavření ordinace - MUDr. Reich
více
Oznámení záměru odkoupení spoluvlastnických podílů pozemků
více
Oznámení k plánované uzavírce silnice III/1491, průtah Sedlo, v termínu 28. 6. - 4. 7. 2016
více
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
více
Závěrečný účet Obce Číměř r. 2015 + Zpráva nezávislého auditora - hospodaření obce r. 2015
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2015 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 20.června 2016, nebo ústně na veřejném zasedání ZO . ****************************************************************************************************************************************************************** Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2015 jako je : - rozvaha územ.samospr.celků - finanční výkaz Fin 2-12 M - příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62) - analytická předvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí.
více
Závěrečný účet SPOM + zpráva nezávislého auditora r. 2015
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více

Jak je to s cestovními doklady pro děti


Jak je to s cestovními doklady pro děti
více
Schválený rozpočet 2016
více
Schválený rozpočet 2016
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Sedlo
více
Oznámení záměru prodeje p.č.1350/2 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Oznámení záměru prodeje p.č.2138/2 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlo u Číměře-pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
více
Zápis do MŠ Číměř
více
Ceník - vodné a stočné pro rok 2016
více
Informace a kontakty pro osoby v nouzi
více
KÚ-Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Lhota u Sedla a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
více
Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu 2016 Příjmy: 17.721.550,- Výdaje: 18.093.160,- Financování: - 371.610,- K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 25.4.2016 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat 25.4.2016 od 18,00 hodin v zasedací síni OÚ v Číměři. Vyvěšeno : 7.4.2016 Sejmuto bude: 25.4.2016
více
Porovnání všech položek k výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů + Cena vodného a stočného 2016 schválena OZ
více
Zdravotní přednáška - o bylinkách a mastičkách
více
Zápis do MŠ Číměř
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Nová Ves
více
HLEDÁME EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍKY PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Číměř čp. 108
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Číměř
více
Volná pracovní místa
více
Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. 972/2 v k.ú. Číměř
více
Oznámení záměru prodeje pozemků p.č. 3784/5 a 3784/6 v k.ú. Číměř
více
Zápis do prvních tříd - ZŠ a MŠ Nová Bystřice
více
Oznámení o konání druhé opakované dražby
více
MZe-Oznámení o vydání opatření obecné povahy
více
Vánoční ordinační doba MUDr. Regentíkové
více
Dražební vyhláška-Roček
více
CETIN - Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí zdarma
více
Upozornění Úřadu práce ČR na výměnu průkazů OZP do konce roku 2015
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie Číměř 124 a 125
více
Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupkové agendy
více
Nabídka práce-METAL TRADE COMAX, a.s. J. Hradec
více
Nabídka práce - NB Textil, s. r. o. Nová Bystřice
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Nové Vsi
více
Pracovní doba úřadu
Po: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Út: 7,30 - 12,00 12,30 - 16,00 h St: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Čt: 7,30 - 12,00 12,30 - 16,00 h Pá: 7,30 - 12,00 12,30 - 14,00 h Pracovní doba oddělení poplatků a evidence obyvatel: Po a St: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Út a Čt: 7,30 - 12,00 12,30 - 14,00 h Pá: ---- Pracovní doba oddělení lesního hospodářství Po: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Út: 7,30 - 12,00 12,30 - 16,00 h St: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Čt: 7,30 - 12,00 12,30 - 16,00 h Pá: 7,30 - 12,00 12,30 - 14,00 h
více
lesní hospodářství, sběrný dvůr, tenisové kurty, knihovny
Kontaktní osoba lesního hospodářství: Ing. Jan Špulák, tel: 384388808, 724524546, e-mail: hajny-robatko@email.cz Kontaktní osoba SD - Pakosta Václav, tel.: 721459118 Provoz sběrného dvora Číměř: březen - říjen St: 16.00 - 18.00 So: 8.00 - 12.00 listopad - prosinec St: 15.00 - 17.00 So: 8.00 - 12.00 leden a únor jen po telefonické domluvě s pracovníkem sběrného dvora Kontaktní osoba tenisových kurtů: Strejček Jiří, tel.: 736112310 pronájem tenisových kurtů: 60,-- Kč/h, po telefonické dohodě. Kontaktní osoba Obecní knihovny Číměř: Vacková Dagmar, tel.: 607138715 Obecní knihovna Číměř je otevřena každé pondělí od 16,30 - 17,30 h. Kontaktní osoba MK Sedlo: Kodymová Ivana, tel.: 721963950 Místní knihovna Sedlo je otevřena každou neděli od 15,00 - 16,00 h.
více
Dražební vyhláška
více
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihzápad-CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
více
Farma Alpaka - jízdy na koni, filmové léto na Alpace
více
Kanalizace a ČOV Sedlo - Veřejná vyhláška
více
Opatření obecné povahy č. 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského
více
Závěrečný účet Obce Číměř a MŠ Číměř a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2014 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nebo do protokolu ve lhůtě do 24.června 2015, popřípadě na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, na kterém bude závěrečný účet projednáván. ********************************* Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2014 jako je : rozvaha územ. samospr. celků finanční výkaz Fin 2-12 M příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62) analytická předvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne: 8.6.2015 Sejmuto dne: 24.6.2015
více
Hlášení o výběru poplatků z ubytovací kapacity
více
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
Směrnice VZ 2014
více
VV-Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - kanalizace a ČOV Sedlo
více
Schválený rozpočet 2015
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení o záměru prodeje části pozemku p.č. 1355/12 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Veřejná vyhláška - FÚ - daň z nemovitosti 2015
více
Sběrný dvůr
DNE 18. 4. 2015 BUDE SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN.
více
Návrh rozpočtu 2015
Návrh rozpočtu 2015 Příjmy: 22.237.472,- Výdaje: 22.057.472,- Financování: - 180.000,- K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 27.4.2015 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat 27.4.2015 od 18,00 hodin v zasedací síni OÚ v Číměři. Vyvěšeno : 7.4.2015 Sejmuto: 27.4.2015
více
MZe - Veřejná vyhláška-výzva k uplatnění připomínek
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Jindřichohradecko-západ
více
Vyhláška o chovu zvířat č. 1/1991
více
Veřejná vyhláška - FÚ J. Hradec oznámení o uložení písemnosti
více
Nabídka pracovního místa
více
Zápis do MŠ Číměř 2015
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Sedlo u Číměře
více
Nabídka vyřazených knih
více
Nabídka vyřazených knih
více
Veřejná vyhláška-doručení písemnosti
více
Návrh opatření obecné povahy č. 1/2015-vyjímka ze základních ochranných podmínek bobra evropského
více
Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
více
NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKROREGION JINDŘICHOHRADECKO-ZÁPAD PRO ROK 2015
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie část obce Číměř a celá Bílá
více
Zimní provoz sběrného dvora
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Nová Ves
více
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby-Lhota u Sedla
více
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - Lhota u Sedla
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 29/2 v k.ú. Číměř
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku části p.č. 430 v k.ú. Potočná u Číměře
více
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
více
Elektronická dražba - Milan Bartoš
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Číměř 2014
více
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Číměř
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Senátu Parlamentu ČR
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Potočná, D. Voda
více
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí "Vodovod Nová Ves u Sedla"
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Nová Ves
více
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev obcí
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí
více
Oznámení záměru prodeje p.č. 4042/1 v k.ú. Číměř
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - vodovod Nová Ves
více
Oznámení o možnosti nahlédnutí do zjišťovacího řízení a Závěr zjišťovacího řízení - silnice II/128 Číměř - krátká přeložka
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Lhota
více
Veřejná vyhláška - FÚ "Oznámení o uložení písemnosti"
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Kunějovské samoty
více
Oznámení o nahlédnutí do PD záměru stavby "Silnice II/128 Číměř - krátká přeložka
více
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby a Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - Nová Ves u Sedla
více
Uzavření sběrného dvora
více
Závěrečný účet Obce Číměř a MŠ Číměř 2013
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2013 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nebo do protokolu ve lhůtě do 25.června 2014, popřípadě na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, na kterém bude závěrečný účet projednáván. ********************************* Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2013 jako je : rozvaha územ.samospr.celků finanční výkaz Fin 2-12 M příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62) analytická předvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne: 9.6.2014 Sejmuto dne: 25.6.2014
více
Veřejná vyhláška - O zahájení řízení o 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
více
ZŠ a MŠ Nová Bystřice-Slavnostní školní akademie spojená s dnem otevřených dveří
více
Rozhodnutí - Splašková kanalizace a ČOV Sedlo
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet SPOM za rok 2013
více
Schválený rozpočet 2014
více
Schválený rozpočet 2014
více
OZV 1/2014 - technopárty
více
Oznámení o době a místě konání voleb do EP
více
Dražební vyhláška
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Bílá u Sedla
více
Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu 2014 Příjmy: 17.512.733,- Výdaje: 24.732.317,- Financování: 7.219.584,- K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 28.4.2014 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat 28.4.2014 od 18,00 hodin v zasedací síni OÚ v Číměři. Vyvěšeno : 11.4.2014 Sejmuto: 28.4.2014
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu členů okrskové volební komise
více
Nařízení Města Jindřichův Hradec č. 1/2014 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
více
Oznámení záměru prodeje p.č. 363/2 a p.č. 363/3 v k.ú. Potočná u Číměře
více
Oznámení záměru prodeje p.č. 376/6 v k.ú. Lhota u Sedla
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Lhota, Sedlo
více
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Bílá u Sedla
více
Stavební povolení - Veřejná vyhláška "Modernizace silnice II/128
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
více
Veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
více
Daň z nemovitých věcí 2014
více
Národní síť záchranných stanic
více
Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka VM
více
Oznámení o záměru pronájmu p.č. 2197 rybník v k.ú. Potočná
více
Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - modernizace silnice II/128
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
více
Oznámení o záměru prodeje a směny pozemků v k.ú. Bílá u Sedla
více
NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKROREGION JINDŘICHOHRADECKA PRO ROK 2014
více
Výzva k podání nabídek - Veřejná zakázka "Vodovod Nová Ves"
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Bílá
více
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
více
Veřejná vyhláška-doručení návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje JčK
více
Zimní provoz sběrného dvora
více
Veřejná vyhláška o doručení
více
Oznámení o záměru prodeje p.č. 1335/3 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Oznámení o záměru pronájmu p.č. 71/1 v k.ú. Číměř
více
Směrnice o zadávání VZ
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Dobrá Voda u Číměře
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro "Volby do PS Parlamentu ČR"
více
Veřejná vyhláška - odchylný postup k odlovu kormorána velkého na území Jihočeského kraje - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
více
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace-oprava kaple Bílá
více
Dražební vyhláška-elektronická dražba
více
JH Comp - nabídka pro připojení do sítě internet
více
Sběrný dvůr
více
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku - Dobrá Voda
více
Veřejná vyhláško o oznámení možnosti převzít písemnost
více
ZŠ a MŠ Nová Bystřice - zahájení školního roku 2013/2014
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř
více
Společné jednání - Návrh ÚP Horní Pěna
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
více
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Potočná, Dobrá Voda
více
Závěrečný účet 2012
více
SPOM - závěrečný účet 2012, zpráva o přezkoumání hospodaření
více
Oznámení o směně pozemků k.ú. Dobrá Voda a k.ú. Potočná
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko-západ
více
Státní pozemkový úřad-veřejná nabídka pozemků k.ú. Lhota u Sedla
více
Schválený rozpočet na rok 2013
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Lhota
více
Oznámení - sběrný dvůr
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř, Dobrá Voda
více
Finanční úřad - informace k dani z nemovitostí
více
Návrh rozpočtu 2013
K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 29.4.2013 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat 29.4.2013 od 18.00 hodin v zasedací síni OÚ Číměř.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř
více
Oznámení o záměru prodeje p.č. 2432, 2433 a 2448 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Oznámení o záměřu pronájmu p.č. 615 a 616 - Bílá u Sedla
více
Oznámení o záměru pronájmu části p.č. st. 90 - Sedlo
více
Opakovaná dražební vyhláška - elektronická dražba
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Nová Ves
více
Rozhodnutí - umístění stavby vrtana studna a vodovod
více
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
více
VV-oznámení o uložení písemnosti - KA
více
Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba
více
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR - 2. kolo
více
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
více
HS Číměř - pozvánka na valnou hromadu
více
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
více
Oznámení pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
více
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
více
FÚ - Změny v daňové správě od 1. 1. 2013
více
Zimní provoz sběrného dvora
více
Informace o údajích k dani z nemovitostí
více
Návrh rozpočtu DSO PRO 2013
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 1181 v k.ú. Sedlo u Číměře
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Nová Ves
více
Veřejná vyhláška doručení písemnosti
více
Veřejná vyhláška
více
Rozhodnutí o umístění stavby-studna na p.č. 305/1 v k.ú. Bílá u Sedla
více
Oznámení záměru prodeje bytových jednotek v domě čp. 115 v Číměři
více
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím
více
Sběrný dvůr Číměř - změna otevírací doby
více
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR
více
PF ČR - Zveřejnění veřejné nabídky pozemků v k.ú. Lhota u Sedla
více
Rozhodnutí - JPÚ Bílá
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie-Potočná
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
více
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
více
Oznámení - sběrný dvůr
více
Oznámení záměru pronájmu p.č. 2308 v k.ú. Dobrá Voda
více
Nařízení státní veterinární správy
více
Rozhodnutí o umístění stavby - Horáková
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dobrá Voda
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Sedlo
více
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
více
Rozhodnutí o umístění stavby - Číměř, Dobrovodská- NN
více
Oznámení prodeje p.č. 75/1 v k.ú. Číměř
více
Oznámení pronájmu p.č.419 v k.ú. Bílá u Sedla
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Bílá
více
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
více
Rozhodnutí - retenční nádrž Beránků
více
Rozhodnutí o dočasném omezení vstupu do lesa
více
Stavební povolení
více
Stavební povolení - veřejná vyhláška
více
Oznámení-zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
více
Konkurz na ředitelku MŠ Číměř
více
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
více
Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhlášku
více
Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - silnice III/12854 Číměř
více
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
více
Oznámení záměru prodeje p.č. 3824 v k.ú. Číměř
více
Oznámení
více
Návrh rozpočtu na r. 2012
K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 23.4.2012 do 16,00 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo přímo na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat v 18,00 hodin 23.4.2012 v zasedací cíni obecního úřadu.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Veřejná vyhláška-vodovod Nová Ves u Sedla
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více

ANKETA

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí(47%)
47%
Nelíbí
odpověď Nelíbí(53%)
53%