Úřední deska - archív

Závěrečný účet Obce Číměř a MŠ Číměř a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2014

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nebo do protokolu ve lhůtě do 24.června 2015, popřípadě na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, na kterém bude závěrečný účet projednáván.
*********************************
Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2014 jako je :
rozvaha územ. samospr. celků
finanční výkaz Fin 2-12 M
příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62)
analytická předvaha
jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí.

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce:
www.obeccimer.cz dne: 8.6.2015
Sejmuto dne: 24.6.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-2014.pdf 3149.4 Kb
vykaz-fin-2-12m-2014.pdf 2053.9 Kb
hlavni-kniha-predvaha-analyticka.pdf 415.9 Kb
prijate-dotace-2014.pdf 137.9 Kb
priloha-k-uct.zaverce-2014.pdf 6412.6 Kb
rozvaha-2014.pdf 299.7 Kb
tvorba-a-cerpani-soc.fondu.xlsx 7.2 Kb
vykaz-zizku-a-ztrat-2014.pdf 333.7 Kb
vykazy-hospodareni-ms-2014.doc 91.6 Kb
zprava-nezavisleho-auditora-o-vysledku-prezkoumani-hospoda....pdf 94.7 Kb