Úřední deska - archív

Závěrečný účet Obce Číměř r. 2015 + Zpráva nezávislého auditora - hospodaření obce r. 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2015
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 20.června 2016, nebo ústně na veřejném zasedání ZO .
******************************************************************************************************************************************************************
Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2015 jako je :
- rozvaha územ.samospr.celků
- finanční výkaz Fin 2-12 M
- příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62)
- analytická předvaha
jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hlavni-kniha-predvaha-analyticka175174694.pdf 291.3 Kb
tvorba-a-cerpani-soc.fondu735757284.pdf 96 Kb
vykazy-hospodareni-ms-2015.pdf 168.6 Kb
zaverecny-ucet-obce-cimer-za-rok-2015-sestavy.pdf 3225.6 Kb
zprava-nezavisleho-auditora-hospodareni-obce-2015.pdf 764.2 Kb