Úřední deska
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Číměř
Čipování psů
Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sedlo u Číměře
Pozvánka na zasedání zastupitelstva konané dne 11. 11. 2019
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Přerušení dodávky elektrické energie v Nové Vsi u Sedla dne 22. 10. 2019
Závěrečný účet Mikroregionu Jindřichohradecko - západ
Schválený rozpočet na rok 2019
Oznámení o uložení nalezené věci
Likvidace přepálených olejů a tuků
Duální bankomat České spořitelny v Nové Bystřici
Slovo starosty
Rozpočtová opatření r. 2018
Bílá stopa pro běžkaře
Slovo starosty
Rozpočtové provizorium 2019
Harmonogram svozu odpadu rok 2019
SPOM - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 a návrh rozpočtu 2019
Mikroregion Jindřichohradecko - návrh rozpočtu a výhledu
Oznámní o návrhu stanovení místní úpravy provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu - Bílá u Sedla
Oznámení o záměru směny pozemků
Komplexní pozemkové úpravy Sedlo - pověření ke vstupu na pozemky
Informace - vydávání OP a CP po 1.7.2018
Schválený rozpočet na rok 2018
Cena vodného a stočného 2018 + Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu - Číměř, Bílá u Sedla a Dobrá Voda u Číměře
E.ON ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)
KURZY POČÍTAČŮ A SOFT SKILLS ZDARMA V J. HRADCI
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Rozpočtový výhled 2017-2020
Státní veterinární správa - ptačí chřipka - informační leták
SPOM - Návrh rozpočtového výhledu 2018-2019
Elektronická evidence tržeb
Jak je to s cestovními doklady pro děti
Informace a kontakty pro osoby v nouzi
HLEDÁME EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍKY PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
CETIN - Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí zdarma
Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupkové agendy
Nabídka práce - NB Textil, s. r. o. Nová Bystřice
Nabídka vyřazených knih
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Číměř
Národní síť záchranných stanic
JH Comp - nabídka pro připojení do sítě internet
Veřejně prospěšné práce
Veřejně prospěšné práce