Vyhlášky
OZV č. 2/2017- zrušovací
OZV 3/2017 - o odpadech
OZV 1/2017 o místních poplatcích
Směrnice VZ 2014
OZV 1/2014 - technopárty
Směrnice o zadávání VZ
Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště


1/2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o zrušení příspěvku na provoz školní družiny