Obec Číměř

e-Podatelna

E - podatelna

Obec Číměř - podatelna

Adresa:
Číměř čp. 12
37832 Číměř
Telefon: 384388808
Fax: 384388990
E-mail: ucto@obeccimer.cz

Provozní hodiny:

Pondělí: 7,30-12.00: 12,30-17,00
Úterý: 7,30-12,00: 12,30-16,00
Středa: 7,30-12.00: 12,30-17,00
Čtvrtek: 7,30-12,00: 12,30-16,00
Pátek: 7,30-12,00: 12,30-14.00

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, txt, doc nebo rtf . V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Maximální celková velikost zprávy (včetně příloh) je 10MB.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách, dále na CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD-RW, DVD-DL, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu ucto@obeccimer.cz případně na poštovní adresu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (§ 70 - § 73):
  • Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. (§ 71, odst. (1))
  • Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odstavci předchozím; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav. (§ 71, odst. (3))
  • Podání se činí u příslušného správce daně. (§ 73, odst.(1))
  • Podání, které je učiněno prostřednictvím datové zprávy s využitím dálkového přístupu, se přijímá na technickém zařízení správce daně nebo prostřednictvím datové schránky správce daně. (§ 73, odst (2))

Elektronické doručování dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, (§ 42):

Osobě, která má zpřístupněnu datovou schránku, se doručuje elektronicky podle jiného právního předpisu (zákon č. 300/2008 Sb.).

Pro komunikaci s úřadem můžete využít také webový formulář:

Příloha ( soubor typu PDF, max 5MB)

Aktivně se snažíme zamezit zasílání SPAMu, který je zasílán do našich stránek. Proto prosíme, odpovězte jednou číslicí na následující otázku:

Červená, zelená, modrá, bíla a hnědá. Kolikátá je hnědá?

 

Dnes je: 27.04.2017

Svátek slaví: Jaroslav

AKTUALITY

SPOM - rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018-2019
více
Veřejná vyhláška - FÚ - Daň z nemovitých věcí 2017
více
Návrh rozpočtu Obce Číměř na r. 2017
více
Směna pozemku p.č. 1046/2 k.ú. Dobrá Voda za p.č. 3148 Hradiště u NB
více
Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu
více
Oznámení o zveřejnění písemností dle § 39 zákona č. 250/2000 Sb.
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Jindřichohradecko – západ
více
Zveřejnění prodeje, směn pozemků
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie - ČÍMĚŘ KUNĚJOVSKÉ SAMOTY
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 2308 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Výběrové řízení na referenta pro personalistické a ekonomické práce - Obec Číměř
více
Směrná čísla roční spotřeby vody
více
Oznámení záměru směny lesních pozemků D.Voda-Hradiště
více
Státní veterinární správa - ptačí chřipka - informační leták
více
SPOM - Návrh rozpočtového výhledu 2018-2019
více
SPOM - Návrh rozpočtu 2017
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř
více
Provozní řády vodovodu a Kanalizační řády
více
Rozhodnutí - Povolení k provozování vodovodu a kanalizace
více
ZŠ - Zápis do prvních tříd
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Potočná
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Bílá u Sedla
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných 7. a 8. října 2016
více
E.ON ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN - UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)
více
Oznámení o záměru směny pozemků v k.ú. Sedlo
více
Oznámení o jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
více
Volby do zastupitelstev krajů 7. a 8. října 2016 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Usnesení - dražební vyhláška
více
Státní pozemkový úřad - Zahájení aktualizace BPEJ Bílá u Sedla
více
Lesy ČR-podmínky výběrového řízení na prodej lesních pozemků v k.ú. Číměř
více
Volby do zastupitelstev krajů 7.-8. října 2016 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
více
Letní kino na farmě Alpaka Dobrá Voda 2016
více
Letní kino na farmě Alpaka Dobrá Voda 2016
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Lhota u Sedla
více
Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice III/1491 v Sedle
více
Elektronická evidence tržeb
více
Uzavření ordinace - MUDr. Reich
více
Oznámení záměru odkoupení spoluvlastnických podílů pozemků
více
Oznámení k plánované uzavírce silnice III/1491, průtah Sedlo, v termínu 28. 6. - 4. 7. 2016
více
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
více
Závěrečný účet Obce Číměř r. 2015 + Zpráva nezávislého auditora - hospodaření obce r. 2015
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2015 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 20.června 2016, nebo ústně na veřejném zasedání ZO . ****************************************************************************************************************************************************************** Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2015 jako je : - rozvaha územ.samospr.celků - finanční výkaz Fin 2-12 M - příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62) - analytická předvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí.
více
Závěrečný účet SPOM + zpráva nezávislého auditora r. 2015
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více

Jak je to s cestovními doklady pro děti


Jak je to s cestovními doklady pro děti
více
Schválený rozpočet 2016
více
Schválený rozpočet 2016
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Sedlo
více
Oznámení záměru prodeje p.č.1350/2 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Oznámení záměru prodeje p.č.2138/2 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlo u Číměře-pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
více
Zápis do MŠ Číměř
více
Ceník - vodné a stočné pro rok 2016
více
Informace a kontakty pro osoby v nouzi
více
KÚ-Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Lhota u Sedla a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
více
Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu 2016 Příjmy: 17.721.550,- Výdaje: 18.093.160,- Financování: - 371.610,- K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 25.4.2016 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat 25.4.2016 od 18,00 hodin v zasedací síni OÚ v Číměři. Vyvěšeno : 7.4.2016 Sejmuto bude: 25.4.2016
více
Porovnání všech položek k výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů + Cena vodného a stočného 2016 schválena OZ
více
Zdravotní přednáška - o bylinkách a mastičkách
více
Zápis do MŠ Číměř
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Nová Ves
více
HLEDÁME EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍKY PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Číměř čp. 108
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Číměř
více
Volná pracovní místa
více
Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. 972/2 v k.ú. Číměř
více
Oznámení záměru prodeje pozemků p.č. 3784/5 a 3784/6 v k.ú. Číměř
více
Zápis do prvních tříd - ZŠ a MŠ Nová Bystřice
více
Oznámení o konání druhé opakované dražby
více
MZe-Oznámení o vydání opatření obecné povahy
více
Vánoční ordinační doba MUDr. Regentíkové
více
Dražební vyhláška-Roček
více
CETIN - Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí zdarma
více
Upozornění Úřadu práce ČR na výměnu průkazů OZP do konce roku 2015
více
Oznámení o přerušení dodávky el.energie Číměř 124 a 125
více
Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupkové agendy
více
Nabídka práce-METAL TRADE COMAX, a.s. J. Hradec
více
Nabídka práce - NB Textil, s. r. o. Nová Bystřice
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Nové Vsi
více
Pracovní doba úřadu
Po: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Út: 7,30 - 12,00 12,30 - 16,00 h St: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Čt: 7,30 - 12,00 12,30 - 16,00 h Pá: 7,30 - 12,00 12,30 - 14,00 h Pracovní doba oddělení poplatků a evidence obyvatel: Po a St: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Út a Čt: 7,30 - 12,00 12,30 - 14,00 h Pá: ---- Pracovní doba oddělení lesního hospodářství Po: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Út: 7,30 - 12,00 12,30 - 16,00 h St: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00 h Čt: 7,30 - 12,00 12,30 - 16,00 h Pá: 7,30 - 12,00 12,30 - 14,00 h
více
lesní hospodářství, sběrný dvůr, tenisové kurty, knihovny
Kontaktní osoba lesního hospodářství: Ing. Jan Špulák, tel: 384388808, 724524546, e-mail: hajny-robatko@email.cz Kontaktní osoba SD - Pakosta Václav, tel.: 721459118 Provoz sběrného dvora Číměř: březen - říjen St: 16.00 - 18.00 So: 8.00 - 12.00 listopad - prosinec St: 15.00 - 17.00 So: 8.00 - 12.00 leden a únor jen po telefonické domluvě s pracovníkem sběrného dvora Kontaktní osoba tenisových kurtů: Strejček Jiří, tel.: 736112310 pronájem tenisových kurtů: 60,-- Kč/h, po telefonické dohodě. Kontaktní osoba Obecní knihovny Číměř: Vacková Dagmar, tel.: 607138715 Obecní knihovna Číměř je otevřena každé pondělí od 16,30 - 17,30 h. Kontaktní osoba MK Sedlo: Kodymová Ivana, tel.: 721963950 Místní knihovna Sedlo je otevřena každou neděli od 15,00 - 16,00 h.
více
Dražební vyhláška
více
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihzápad-CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
více
Farma Alpaka - jízdy na koni, filmové léto na Alpace
více
Kanalizace a ČOV Sedlo - Veřejná vyhláška
více
Opatření obecné povahy č. 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského
více
Závěrečný účet Obce Číměř a MŠ Číměř a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2014 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nebo do protokolu ve lhůtě do 24.června 2015, popřípadě na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, na kterém bude závěrečný účet projednáván. ********************************* Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2014 jako je : rozvaha územ. samospr. celků finanční výkaz Fin 2-12 M příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62) analytická předvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne: 8.6.2015 Sejmuto dne: 24.6.2015
více
Hlášení o výběru poplatků z ubytovací kapacity
více
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
Směrnice VZ 2014
více
VV-Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - kanalizace a ČOV Sedlo
více
Schválený rozpočet 2015
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení o záměru prodeje části pozemku p.č. 1355/12 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Veřejná vyhláška - FÚ - daň z nemovitosti 2015
více
Sběrný dvůr
DNE 18. 4. 2015 BUDE SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN.
více
Návrh rozpočtu 2015
Návrh rozpočtu 2015 Příjmy: 22.237.472,- Výdaje: 22.057.472,- Financování: - 180.000,- K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 27.4.2015 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat 27.4.2015 od 18,00 hodin v zasedací síni OÚ v Číměři. Vyvěšeno : 7.4.2015 Sejmuto: 27.4.2015
více
MZe - Veřejná vyhláška-výzva k uplatnění připomínek
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Jindřichohradecko-západ
více
Vyhláška o chovu zvířat
více
Veřejná vyhláška - FÚ J. Hradec oznámení o uložení písemnosti
více
Nabídka pracovního místa
více
Zápis do MŠ Číměř 2015
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Sedlo u Číměře
více
Nabídka vyřazených knih
více
Nabídka vyřazených knih
více
Veřejná vyhláška-doručení písemnosti
více
Návrh opatření obecné povahy č. 1/2015-vyjímka ze základních ochranných podmínek bobra evropského
více
Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
více
NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKROREGION JINDŘICHOHRADECKO-ZÁPAD PRO ROK 2015
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie část obce Číměř a celá Bílá
více
Zimní provoz sběrného dvora
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Nová Ves
více
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby-Lhota u Sedla
více
Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - Lhota u Sedla
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 29/2 v k.ú. Číměř
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku části p.č. 430 v k.ú. Potočná u Číměře
více
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
více
Elektronická dražba - Milan Bartoš
více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Číměř 2014
více
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Číměř
více
Dražební vyhláška
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Senátu Parlamentu ČR
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Potočná, D. Voda
více
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí "Vodovod Nová Ves u Sedla"
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Nová Ves
více
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev obcí
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí
více
Oznámení záměru prodeje p.č. 4042/1 v k.ú. Číměř
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - vodovod Nová Ves
více
Oznámení o možnosti nahlédnutí do zjišťovacího řízení a Závěr zjišťovacího řízení - silnice II/128 Číměř - krátká přeložka
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Lhota
více
Veřejná vyhláška - FÚ "Oznámení o uložení písemnosti"
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Kunějovské samoty
více
Oznámení o nahlédnutí do PD záměru stavby "Silnice II/128 Číměř - krátká přeložka
více
Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby a Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí - Nová Ves u Sedla
více
Uzavření sběrného dvora
více
Závěrečný účet Obce Číměř a MŠ Číměř 2013
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČÍMĚŘ ZA ROK 2013 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nebo do protokolu ve lhůtě do 25.června 2014, popřípadě na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, na kterém bude závěrečný účet projednáván. ********************************* Další doklady k účetní uzávěrce k 31.12.2013 jako je : rozvaha územ.samospr.celků finanční výkaz Fin 2-12 M příloha k účetní uzávěrce (výkaz 62) analytická předvaha jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v 1. poschodí. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě na stránkách obce: www.obeccimer.cz dne: 9.6.2014 Sejmuto dne: 25.6.2014
více
Veřejná vyhláška - O zahájení řízení o 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
více
ZŠ a MŠ Nová Bystřice-Slavnostní školní akademie spojená s dnem otevřených dveří
více
Rozhodnutí - Splašková kanalizace a ČOV Sedlo
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet SPOM za rok 2013
více
Schválený rozpočet 2014
více
Schválený rozpočet 2014
více
OZV 1/2014 - technopárty
více
Oznámení o době a místě konání voleb do EP
více
Dražební vyhláška
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Bílá u Sedla
více
Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu 2014 Příjmy: 17.512.733,- Výdaje: 24.732.317,- Financování: 7.219.584,- K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 28.4.2014 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat 28.4.2014 od 18,00 hodin v zasedací síni OÚ v Číměři. Vyvěšeno : 11.4.2014 Sejmuto: 28.4.2014
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu členů okrskové volební komise
více
Nařízení Města Jindřichův Hradec č. 1/2014 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
více
Oznámení záměru prodeje p.č. 363/2 a p.č. 363/3 v k.ú. Potočná u Číměře
více
Oznámení záměru prodeje p.č. 376/6 v k.ú. Lhota u Sedla
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Lhota, Sedlo
více
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Bílá u Sedla
více
Stavební povolení - Veřejná vyhláška "Modernizace silnice II/128
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
více
Veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
více
Daň z nemovitých věcí 2014
více
Národní síť záchranných stanic
více
Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka VM
více
Oznámení o záměru pronájmu p.č. 2197 rybník v k.ú. Potočná
více
Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - modernizace silnice II/128
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
více
Oznámení o záměru prodeje a směny pozemků v k.ú. Bílá u Sedla
více
NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKROREGION JINDŘICHOHRADECKA PRO ROK 2014
více
Výzva k podání nabídek - Veřejná zakázka "Vodovod Nová Ves"
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Bílá
více
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
více
Veřejná vyhláška-doručení návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje JčK
více
Zimní provoz sběrného dvora
více
Veřejná vyhláška o doručení
více
Oznámení o záměru prodeje p.č. 1335/3 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Oznámení o záměru pronájmu p.č. 71/1 v k.ú. Číměř
více
Směrnice o zadávání VZ
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Dobrá Voda u Číměře
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro "Volby do PS Parlamentu ČR"
více
Veřejná vyhláška - odchylný postup k odlovu kormorána velkého na území Jihočeského kraje - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
více
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace-oprava kaple Bílá
více
Dražební vyhláška-elektronická dražba
více
JH Comp - nabídka pro připojení do sítě internet
více
Sběrný dvůr
více
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku - Dobrá Voda
více
Veřejná vyhláško o oznámení možnosti převzít písemnost
více
ZŠ a MŠ Nová Bystřice - zahájení školního roku 2013/2014
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř
více
Společné jednání - Návrh ÚP Horní Pěna
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
více
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Potočná, Dobrá Voda
více
Závěrečný účet 2012
více
SPOM - závěrečný účet 2012, zpráva o přezkoumání hospodaření
více
Oznámení o směně pozemků k.ú. Dobrá Voda a k.ú. Potočná
více
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko-západ
více
Státní pozemkový úřad-veřejná nabídka pozemků k.ú. Lhota u Sedla
více
Schválený rozpočet na rok 2013
více
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Lhota
více
Oznámení - sběrný dvůr
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř, Dobrá Voda
více
Finanční úřad - informace k dani z nemovitostí
více
Návrh rozpočtu 2013
K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 29.4.2013 do 16,00 hodin v kanceláři OÚ nebo přímo na veřejném zasedání, které se bude konat 29.4.2013 od 18.00 hodin v zasedací síni OÚ Číměř.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Číměř
více
Oznámení o záměru prodeje p.č. 2432, 2433 a 2448 v k.ú. Dobrá Voda u Číměře
více
Oznámení o záměřu pronájmu p.č. 615 a 616 - Bílá u Sedla
více
Oznámení o záměru pronájmu části p.č. st. 90 - Sedlo
více
Opakovaná dražební vyhláška - elektronická dražba
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Nová Ves
více
Rozhodnutí - umístění stavby vrtana studna a vodovod
více
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
více
VV-oznámení o uložení písemnosti - KA
více
Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba
více
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR - 2. kolo
více
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
více
HS Číměř - pozvánka na valnou hromadu
více
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
více
Oznámení pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
více
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
více
FÚ - Změny v daňové správě od 1. 1. 2013
více
Zimní provoz sběrného dvora
více
Informace o údajích k dani z nemovitostí
více
Návrh rozpočtu DSO PRO 2013
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku p.č. 1181 v k.ú. Sedlo u Číměře
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Nová Ves
více
Veřejná vyhláška doručení písemnosti
více
Veřejná vyhláška
více
Rozhodnutí o umístění stavby-studna na p.č. 305/1 v k.ú. Bílá u Sedla
více
Oznámení záměru prodeje bytových jednotek v domě čp. 115 v Číměři
více
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím
více
Sběrný dvůr Číměř - změna otevírací doby
více
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR
více
PF ČR - Zveřejnění veřejné nabídky pozemků v k.ú. Lhota u Sedla
více
Rozhodnutí - JPÚ Bílá
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie-Potočná
více
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
více
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
více
Oznámení - sběrný dvůr
více
Oznámení záměru pronájmu p.č. 2308 v k.ú. Dobrá Voda
více
Nařízení státní veterinární správy
více
Rozhodnutí o umístění stavby - Horáková
více
Výzva
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dobrá Voda
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Sedlo
více
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
více
Rozhodnutí o umístění stavby - Číměř, Dobrovodská- NN
více
Oznámení prodeje p.č. 75/1 v k.ú. Číměř
více
Oznámení pronájmu p.č.419 v k.ú. Bílá u Sedla
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Bílá
více
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
více
Rozhodnutí - retenční nádrž Beránků
více
Rozhodnutí o dočasném omezení vstupu do lesa
více
Stavební povolení
více
Stavební povolení - veřejná vyhláška
více
Oznámení-zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
více
Konkurz na ředitelku MŠ Číměř
více
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
více
Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhlášku
více
Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - silnice III/12854 Číměř
více
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
více
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
více
Oznámení záměru prodeje p.č. 3824 v k.ú. Číměř
více
Oznámení
více
Návrh rozpočtu na r. 2012
K návrhu rozpočtu se mohou občané vyjádřit do 23.4.2012 do 16,00 hodin v kanceláři obecního úřadu nebo přímo na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat v 18,00 hodin 23.4.2012 v zasedací cíni obecního úřadu.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
Veřejná vyhláška-vodovod Nová Ves u Sedla
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více

ANKETA

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí(47%)
47%
Nelíbí
odpověď Nelíbí(53%)
53%