Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Obec

Obec Číměř leží 10 km jihovýchodně od města Jindřichův Hradec v nadmořské výšce 525 metrů, při severozápadním břehu Koštěnického potoka, zvaného dříve Dračice, v širokém a hlubokém údolí. V současné době má i s dalšími šesti správně přidruženými částmi : Bílou, Dobrou Vodou, Potočnou, Novou Vsí, Sedlem a Lhotou  721 obyvatel.
Číměř  (Schamers) byla založena v polovině 13. stol. na emfyteutickém právu. Původně náležela třeboňskému klášteru a po roce 1463 k hradeckému panství. Její práva tržní, na solní obchod, prodej vína, robotní úlevy a užívat znaku dala jí výsadní postavení.  Na území obce se nachází kostel, který byl doložen roku 1359. Zasvěcení sv. Jiljí užívané pro rožmberské kostely kolem poloviny 13. století však ukazuje na větší stáří obce, vzniklé za německé kolonizace Jindřichohradecka. Kostel s pozdně gotickým jádrem a pozdně renesanční věží z roku 1616 byl barokně přestavěn  ve 2 polovině 17. století. Dalšími památkami je barokní kašna na návsi z 18. století a boží muka z roku 1689. Dominantou všech místních částí jsou kaple. Památkově významná je kaple sv. Panny Marie v Dobré Vodě z roku 1768. Za zmínku stojí též kaple sv. Anny v Sedle. Obec i místní části se nachází v přírodním parku Česká Kanada, který se vyznačuje dosud nedotčenou přírodou, hlubokými lesy a krásnými rybníky. Právě pro toto přírodní bohatství se území využívá zejména pro pěší turistiku, cykloturistiku a rekreaci. K tomuto účelu jsou budovány stezky, které navazují na cykloturistickou trasu Praha – Vídeň.