Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Vodovody a kanalizace

Obec Číměř spravuje své vlastní vodní hospodářství. Jedná se o vodovod v Číměři, Sedle, Bílé, Nové Vsi a v Potočné. V osadě Lhota a Dobrá voda je zásobování pitnou vodou individuální. Zdroje pitné vody pro vodovody jsou pravidelně testovány akreditovanou laboratoří. Výsledky rozborů jsou k dispozici na Obecním úřadě v Číměři.

Cena vodného je pro rok 2022 stanovena ve výši 21,- Kč.

Cena stočného je pro rok 2022 stanovena ve výši 26,- Kč.

*****************************************************************

Cena vodného je pro rok 2021 stanovena ve výši 19,- Kč.

Cena stočného je pro rok 2021 stanovena ve výši 24,- Kč.

*****************************************************************

Cena vodného je pro rok 2020 stanovena ve výši 15,- Kč.

Cena stočného je pro rok 2020 stanovena ve výši 23,- Kč.

*****************************************************************

Kanalizační síť v obci Číměř slouží ve smíšeném režimu, tzn. jedná se o splaškovou a dešťovou odpadní vodu, která je převážně gravitační kanalizací svedena do čistírny odpadních vod (CINIS).

Kanalizační síť v osadě Sedlo je vybudovaná na tlakovém principu a čistírna odpadních vod zde přečišťuje pouze splaškovou vodu.

 

Údržbu a provoz vodovodních zařízení má na starosti p. Václav Votava, tel. 606 543 873[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Provozní řád vodovodu Číměř a bílá – ke stažení zde
Provozní řád vodovodu Potočná –
ke stažení zde
Provozní řád vodovodu Sedlo –
ke stažení zde
Rozhodnutí povolení o provozování vodovodu a kanalizace –
ke stažení zde
Pokyny pro užívání a provoz tlakové kanalizace Presskan Sedlo –
ke stažení zde
Směrná čísla roční spotřeby vody –
ke stažení zde