Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Členství ve spolcích

Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Výhody členství v SMS ČR

  • právní poradna pro členy zdarma
  • semináře a další vzdělávací akce pro členy zdarma
  • telefonické poradenství ve specifických otázkách zdarma
  • opora v silné celostátní organizaci s dosahem do všech krajů ČR

Bližší informace:

https://www.smscr.cz/

 

Sdružení pohraničních měst a obcí okresu Jindřichův Hradec

Předmětem činnosti je řešení úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotní a kultury, čistoty obcí, cestovního ruchu, odvozu domovních odpadů, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, dopravy, regionálního rozvoje, sociální infrastruktury a životního prostředí.

V současné době prostřednictvím tohoto sdružení například udržujeme běžeckou stopu v okruhu, který je 8 km dlouhý a jeho převážná část se nachází na našem katastrálním území. Okruh se nachází mezi Kunějovem, Kunějovskými samotami a Dobrou Vodou.

Bližší informace:

http://www.novabystrice.cz/sdruzeni-pohranicnich-obci-a-nbsp-mest/ds-1178/p1=8377

 

Místní akční skupina Třeboňsko, o.p.s.

Bližší informace:

https://www.mas-trebonsko.cz/o-mas-/kdo-jsme/

 

Mikroregion Jindřichohradecko – západ

Bližší informace:

http://www.mjhz.cz/